Actueel
Artikel 2:403 BW verklaring

Artikel 2:403 BW verklaring

17 augustus 2018
Categorie: Nieuws

Ieder jaar moeten bepaalde bedrijven (zie HIER) hun jaarcijfers deponeren bij de kamer van koophandel.

In geval van een zogenaamde 403 verklaring (artikel 2:403 BW) hoeft er niet gedeponeerd te worden door een dochtermaatschappij, mits de moedermaatschappij schriftelijk heeft verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij voortvloeiende schulden.

Pas hier mee op. De administratieve lasten kunnen daarmee wellicht beperkt worden, maar het doorkruist feitelijk de reden waarom er sprake is van meerdere vennootschappen en dat is juist beperking van de aansprakelijkheid. 

Voor meer info hoe je deze verklaringen moet deponeren zie HIER.

Terug