Actueel
Arbowetgeving en Arbeidstijdenwet minderjarigen

Arbowetgeving en Arbeidstijdenwet minderjarigen

6 augustus 2018
Categorie: Nieuws

Kinderen van 13 en 14 mogen alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten.

Het gaat hier om ‘hand- en spandiensten’. Er mogen klusjes worden gedaan of iemand mag worden geholpen bij het werk, altijd onder toezicht en er mag niet in een fabriek of met machines worden gewerkt.

Voorbeelden van het werk dat gedaan mag worden: oppassen, verspreiden van folders of huis-aan-huisbladen, helpen in de huishouding, helpen bij licht werk op een (kinder)boerderij of manege, pretpark, camping of speeltuin, lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw en helpen in een winkel, zoals helpen bij het inpakken en vakkenvullen (maar niet achter de kassa).

13 en 14-jarigen mogen per jaar niet meer dan vier weken werken, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten. Tijdens vakanties mogen ze per dag zeven uur werken en per week 35 uur. Tussen 19:00 en 7:00 mogen ze niet werken. Tussen twee werkdagen moet ten minste 14 uur rust zitten. Op zondag mag niet gewerkt worden.

Terug