Arbovoorzieningen
Nieuws - 28 april 2023

Arbovoorzieningen

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een aanscherping van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Alleen verplichte arbovoorzieningen zijn nog gericht vrijgesteld, dat wil zeggen arbovoorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit de Arbowet.

In het handboek loonheffingen zijn de volgende voorwaarden voor de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen opgenomen:

-  De voorzieningen vloeien voor de werkgever rechtstreeks voort uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat dan kort gezegd om voorzieningen die zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
-  De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de (thuis)werkplek (geheel of gedeeltelijk) of op een plaats waar de werkgever uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
-  De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen of ruilt een belast loonbestanddeel tegen een onbelaste voorziening uit (bijvoorbeeld bij cafetariaregelingen).

Voorbeelden van verplichte arbovoorzieningen:

-  een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser,
-  een zonnebril voor een chauffeur of piloot,
-  een ergonomisch verantwoorde bureaustoel,
-  een voetenbankje bij beeldschermwerk,
-  een beeldschermbril,
-  speciale isolerende of beschermende kleding,
-  een verplichte medische keuring,
-  een aanstellingskeuring,
-  een EHBO-cursus.
 

Als de werkgever een luxe(re) arbovoorziening verstrekt/vergoedt, dan zijn de extra kosten hiervan niet gericht vrijgesteld. De werknemer kan voor deze extra kosten wel een eigen bijdrage betalen of deze extra kosten vormen individueel belast loon voor de werknemer. In plaats daarvan kan de werkgever er ook voor kiezen deze aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel ten laste van de vrije ruimte.

Tot en met 2021 was goedgekeurd dat een cursus stoppen met roken en een stoelmassage onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vielen. Dat is vanaf 1 januari 2022 alleen nog mogelijk als deze cursus of de massage rechtstreeks voortvloeit uit de Arbowet.

Zie voor meer informatie HIER.