Actueel
Aftrekbare specifieke zorgkosten na overlijden

Aftrekbare specifieke zorgkosten na overlijden

16 januari 2020
Categorie: Nieuws

Op grond van de wet komen niet-vergoedde specifieke (aangewezen) zorgkosten in aftrek op het moment dat deze kosten zijn betaald, verrekend, ter beschikking zijn gesteld of rentedragend zijn geworden. Hoe werkt dat uit na het overlijden van een erflater? 

Zorgkosten die betrekking hebben op de zorg voor de erflater van vóór het overlijden gaan na het overlijden over op de erfgenamen, waardoor de kosten dan ook op de erfgenamen drukken. Dit houdt in dat voor zover de rechten en verplichtingen onder algemene titel overgaan op de erfgenamen, ook het recht op persoonsgebonden aftrek overgaat naar de erfgenamen. Worden de zorgkosten na het overlijden voldaan? Dan kunnen de zorgkosten niet in aanmerking worden genomen bij de erflater als een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting. In plaats daarvan kunnen de erfgenamen zelf in de eigen aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost opvoeren voor de niet-vergoedde zorgkosten met inachtneming van de gelde drempel.

Terug