Aflossing oude coronaschulden vanuit g-rekening?
Nieuws - 13 mei 2024

Aflossing oude coronaschulden vanuit g-rekening?

Op aanslagen loonheffingen (LH) en omzetbelasting (OB) die in de corona regeling uitstel van betaling zijn opgenomen is rechtstreekse betaling vanuit de g-rekening mogelijk. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld aanslagen inkomstenbelasting (IH) of vennootschapsbelasting (Vpb).

Voor de rechtstreekse betaling vanuit de g-rekening wordt het betalingskenmerk van de betreffende aanslag gebruikt. Na afloop van elk kwartaal ontvangt de ondernemer een overzicht van de gedane betalingen en de wijze van afboeking. Los daarvan verstuurt de Belastingdienst ook een overzicht van de nog openstaande schuld(en).

Om een overschot op de g-rekening te gebruiken voor aflossing van bijvoorbeeld aanslagen IH of Vpb, is het verplicht een verzoek te doen voor verruimde deblokkering van het saldo. Zo kan betaling vervolgens op het betaalkenmerk van de regeling plaatsvinden. Doe dit dan nadat de LH en OB rechtstreeks zijn voldaan, anders boekt de Belastingdienst het bedrag mogelijk eerst op OB en LH af, voordat het aan de recentere Vpb-aanslagen toekomt. Het voldoen op de betaalkenmerken van de specifieke aanslagen kan dit voorkomen.

Voor meer informatie zie: G-rekening - Verzoek Deblokkering g-rekening (belastingdienst.nl)