Aflossing coronabelastingschulden
Nieuws - 26 mei 2023

Aflossing coronabelastingschulden

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze schulden aflossen.

Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van de coronabelastingschulden starten. Eind april 2023 liepen ongeveer 96.000 ondernemers achter met die aflossingen. Ongeveer 41.000 van hen liepen op dat moment ook achter met de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Ruim 60.000 ondernemers hebben nog helemaal geen aflossing gedaan, ongeveer 21.000 van hen hebben ook nog zogenaamde pre-coronaschulden (dat zijn schulden als gevolg van vóór maart 2020 openstaande belastingaanslagen). Ongeveer 12.000 van hen liepen eind april 2023 ook achter met de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Binnen de groep van ondernemers die nog geen aflossing deden op de coronabelastingschulden heeft meer dan 50% een relatief lage schuld. Bijna 25.000 van deze ondernemers hebben een coronabelastingschuld van minder dan € 5.000, bij ongeveer 8.000 bedraagt deze schuld tussen de € 5.000 en de € 10.000.

Ondernemers die achter lopen met betalen, hebben al meerdere brieven ontvangen van de Belastingdienst. In de brief die men rond 11 april 2023 heeft ontvangen, is deze groep al gemaand om binnen 14 dagen na dagtekening van de brief de betalingsachterstand in te lopen.

Wie de betalingsachterstand dan nog niet is ingelopen, ontvangt vanaf 13 juni 2023 een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heeft men na ontvangst van de beschikking nog 14 dagen de tijd om in een keer het hele bedrag van de coronabelastingschuld te betalen.

Voor de kamerbrief van de staatssecretaris klik HIER. Hierin staat onder andere de volgende tekst: Uitgangspunt is dat de coronaschuld volledig moet worden betaald.

>>Het generiek kwijtschelden van schulden is niet aan de orde, omdat dit onder andere leidt tot concurrentievervalsing. Daarnaast zou zo’n maatregel buitengewoon onrechtvaardig zijn ten opzichte van ondernemers die wel aan hun betalingsverplichtingen voldoen en al hebben voldaan.<<