Aangifte dividendbelasting
Nieuws - 1 februari 2024

Aangifte dividendbelasting

Als je dividend uitkeert vanuit je eigen BV, moet je rekening houden met een aantal zaken.

Ten eerste moet je een dividendbesluit opstellen, waarin je vastlegt hoeveel dividend je uitkeert en wanneer. Dit besluit moet je bewaren in je administratie.

Ten tweede moet je 15% dividendbelasting inhouden en binnen 1 maand na het het ter beschikking stellen van dit dividend afdragen aan de Belastingdienst. Dit doe je door een aangifte dividendbelasting in te vullen en te versturen.

Ten derde moet je het dividend vermelden in je aangifte inkomstenbelasting als onderdeel van je inkomen uit aanmerkelijk belang.

Gaat het (nog) om dividenduitkeringen die je hebt gedaan tot en met 2023, dan gebruik je het papieren formulier aangifte dividendbelasting. Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kies je 1 van deze 3 mogelijkheden :

- je doet digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk.  Inloggen voor ondernemers;
- je doet je aangifte dividendbelasting via een fiscaal dienstverlener;
- je gebruikt het  papieren aangifte formulier aangifte dividendbelasting, maar let op, dit kan alleen nog tot 1 juli 2024. Na deze datum kun je alleen nog maar digitaal aangifte doen. Hiervoor heb je eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig