Actueel
Ziet u de accountantscontrole als een verplichting vanuit de wet of haalt u de toegevoegde waarde eruit?

Ziet u de accountantscontrole als een verplichting vanuit de wet of haalt u de toegevoegde waarde eruit?

11 mei 2020
Categorie: Nieuws

In de wet is geregeld dat je om de vier jaar in Nederland een auto APK moet laten keuren. Dit voelt voor mij ook echt als een verplichting, aangezien ik hiervoor niet vrijwillig heb gekozen. Aan de andere kant geeft het mij wel een veilig gevoel dat deze verplichting voor iedereen geldt die een auto heeft ouder dan vier jaar. Het zorgt ervoor dat alle auto’s op de weg met regelmaat een inspectie ondergaan en een auto die is goedgekeurd voldoet aan de gestelde eisen. Dat draagt niet alleen bij aan je eigen veiligheid, maar ook aan de veiligheid van je medepassagiers en het overige verkeer.

De verplichte accountantscontrole is ook wettelijke geregeld. Organisaties die te maken hebben met een wettelijke accountantscontrole hebben hiervoor niet vrijwillig gekozen, maar door hun omvang of aard zijn zij wettelijk verplicht jaarlijks accountantscontrole te laten uitvoeren. De accountantscontrole zorgt voor veiligheid voor het maatschappelijke ‘verkeer’. Een goedkeurende controleverklaring zegt met een hoge mate van zekerheid dat de jaarrekening geen materiële afwijkingen bevat. Dat geeft de ondernemer een veilig gevoel, daarnaast geeft het een ondernemer de mogelijkheid om zijn interne organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Bij een door ons uitgevoerde accountantscontrole staat naast het verplichte element toegevoegde waarde hoog op de agenda.
Wij hanteren een risicogerichte controleaanpak. Hierdoor focussen wij op wat fout kan gaan in de organisatie en daarmee in de jaarrekening. Dat is niet alleen van belang voor het efficiënt uitvoeren van de controle, maar ook zeer waardevol voor de organisatie zelf. Met regelmaat ontdekken wij fouten die niet eerder waren gesignaleerd of die voorkomen hadden kunnen worden door een goede inrichting van de bedrijfsvoering. Ondanks dat het een wettelijke verplichting is, is onze accountantscontrole voor veel organisaties dan ook van toegevoegde waarde. Wij kijken met een scherpe, brede en professionele blik naar de organisatie.

Er zijn organisaties die de keuze maken voor een vrijwillige accountantscontrole. En zeg nou zelf, voordat je op zomervakantie gaat met de auto laat je deze toch ook even goed nakijken door de garage? Voorkomen is beter dan genezen!

Audit laten uitvoeren?

Wilt u een (vrijwillige) audit laten uitvoeren? Neem dan contact op met Bas Witjes (06-10029679) en/of Jaap Bakker (06-52343920), beide als extern accountant werkzaam binnen KRC van Elderen Registeraccountant B.V.

Terug