Actueel
Wilt u dividend uitkeren

Wilt u dividend uitkeren

27 april 2018
Categorie: Nieuws

Bent u aandeelhouder en/of bestuurder van een BV? En overweegt u om dividend uit te keren, aandelenkapitaal terug te betalen of aandelen in te kopen. Weet dan dat hier extra eisen aan worden gesteld.

U moet namelijk nagaan:
- of het vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves (= balanstest);
- of de vennootschap na uitkering nog gewoon door kan gaan met het betalen van haar opeisbare schulden (= uitkeringstoets).

Bij deze balanstest en uitkeringstoets gaat er er om dat de continuïteit op langere termijn van de vennootschap voorop moet blijven staan.

Terug