Actueel
Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

29 mei 2019
Categorie: Nieuws

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is de fiscale aftrek van uitgaven voor monumenten panden vervallen.

Om rijksmonumentenonderhoud met ingang van 2019 te blijven ondersteunen is de fiscale aftrek vervangen door een subsidie.

Vanaf 2019 kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie een subsidie aanvragen.

Alleen de kosten voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van het rijksmonument komen voor subsidie in aanmerking. 

Anders dan bij de fiscale aftrek komen werkzaamheden die niet-monumentgerelateerd zijn niet voor subsidie in aanmerking op grond van het beleidskader.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld onderhoud aan elektrische installaties, verwarmingsinstallaties en sanitair. 

Voor het boekjaar 2019 is een éénjarige overgangsregeling van toepassing voor projecten die in 2018 zijn gestart maar doorlopen in 2019.

De kosten die als drukkende onderhoudskosten wel fiscaal aftrekbaar waren, maar die niet in aanmerking komen voor de subsidie, zijn fiscaal wel aftrekbaar in 2019. 

Terug