Actueel
Wat is de deelnemingsvrijstelling tussen 2 BV's

Wat is de deelnemingsvrijstelling tussen 2 BV's

22 mei 2018
Categorie: Nieuws

Bij het bepalen van de winst van een BV blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde van een deelneming.

Aan deze deelnemingsvrijstelling ligt ten grondslag dat winsten en verliezen in deelnemingsrelaties slechts eenmaal in de (winstbelasting)heffing worden betrokken. Dit wordt ook wel het ne-bis-in-idembeginsel genoemd.

Van een deelneming is sprake indien de belastingplichtige o.a. voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is van een ander B.V.

Denk bij winsten bijvoorbeeld aan dividend of de opbrengst bij verkoop van de deelneming.

Terug

ONDERNEMERSUPDATE

arbeidsrecht, subsidies en belastingzaken
Wo. 12 juni | Hattem

Meer info en aanmelden