Actueel
Wat heb je afgesproken omtrent de winstverdeling

Wat heb je afgesproken omtrent de winstverdeling

25 april 2018
Categorie: Nieuws

Regelmatig krijgen wij vragen van ondernemers die gaan samenwerken in de vorm van een vof hoe ze de winstverdeling moeten regelen.

Afwegingen bij het bepalen van het winstaandeel

Als:

- de een meer uren dan de ander maakt,

- de een meer ervaring heeft dan de ander,

- de een meer kapitaal inbrengt dan de ander,

- een van beiden nog nevenactiviteiten heeft,

- de een meer relaties inbrengt dan de ander,

is het belangrijk stil te staan bij de wijze waarop de winst (evenwichtig) moet worden verdeeld.

Recht op winst bij arbeidsongeschiktheid

En wat nu als iemand onverhoops arbeidsongeschikt wordt. Behoudt die dan toch recht op zijn winstaandeel en hoe zit het nu als het mogelijk verhaald kan worden op een ander. Wat gebeurt er vervolgens met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Hou je daar nog rekening mee.

Jaarlijks afwijken

Mag je jaarlijks nog afwijken van gemaakte afspraken en hoe dan wel. Zo kan de een dat jaar net veel meer gewerkt hebben dan de ander. Dan is een (hogere) arbeidsvergoeding vooraf wel realistisch.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Hoe ga je de KIA verdelen. Verdeel je die gelijkmatig of juist niet als dat voordeliger is.

Stakingswinst

Stel je gaat weer uit elkaar, hoe verdeel je dan de stakingswinst.

Terug