Waarom geldt de coronareserve niet voor de inkomstenbelasting
Nieuws - 1 maart 2021

Waarom geldt de coronareserve niet voor de inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over de fiscale coronareserve. Deze brochure bevat 32 vragen en antwoorden over deze reserve.

Een van de onderwerpen die behandeld worden betreft waarom de fiscale coronareserve niet geldt voor de inkomstenbelasting. Dat is om twee redenen.

1. Het doel van de fiscale coronareserve is het verbeteren van de liquiditeitspositie. In de inkomstenbelasting hoeft - in tegenstelling tot de vennootschapsbelasting - (meestal) niet te worden gewacht met voorlopige terugwenteling omdat daar een verlies drie jaren kan worden teruggewenteld; de aanslagen over het oudste jaren zijn doorgaans wel vastgesteld. 

2. De fiscale coronareserve vermindert de hoogte van de winst over het jaar 2019. Dit zou voor ondernemers in de inkomstenbelasting ongewenste gevolgen kunnen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen. Zoals hiervóór bleek, bestaat er een relatie tussen de fiscale coronareserve en verliesverrekening. Verliesverrekening in de inkomstenbelasting heeft geen gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen.

Voor de hele brochure klik: HIER.