Waar moet je als opdrachtgever aan denken als je met een zzp'er in zee gaat ?
Nieuws - 27 oktober 2016

Waar moet je als opdrachtgever aan denken als je met een zzp'er in zee gaat ?

Als een opdrachtgever een (model) overeenkomst sluit met een opdrachtnemer, zal hij i.v.m. de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kritisch(er) moeten zijn. 

Waar moet de opdrachtgever dan o.a. aan denken:

 1. Voordeel van de Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) was dat de opdrachtnemer de (eventuele) naheffingsaanslagen kreeg. Als de opdrachtgever de VAR-wuo van de opdrachtnemer kreeg, gebeurde de rest regelmatig op basis van vertrouwen dus zonder schriftelijke overeenkomst. Maar nu is het raadzaam afspraken op schrift te zetten.
 2. Ga je als opdrachtgever nog wel met iedere opdrachtnemer in zee.
 3. Ga je na of de opdrachtnemer wel beschikt over zijn eigen gereedschap, wi je weten of hij meerdere opdrachtgevers heeft, wil je weten of hij altijd zijn verplichtingen nakomt, wil je wellicht een verklaring betalingsedrag etc.
 4. De opdrachtgever zal een overeenkomst van opdracht aan moeten gaan en uitdrukkelijk moeten vastleggen geen arbeidsovereenkomst te beogen.
 5. Ga je een projectovereenkomst aan, dus ga je werken met een aanneemsom, of gaat het toch op basis van ‘uurtje-factuurtje’.
 6. Denk aan zaken als: bij ziekte kan er natuurlijk niet doorbetaald worden; de opdrachtnemer is daarvoor zelf verzekerd; de opdrachtnemer is aansprakelijk voor beroepsfouten, etc..
 7. Ga je voor ieder project een overeenkomst aan of ga je uit van 1 overeenkomst per project.
 8. Hoe ga je om met meer/minderwerk. Sluit een projectovereenkomst dat uit of niet.
 9. Moet de opdrachtnemer de klus helemaal zelf doen of mag hij zich laten vervangen.
 10. Verricht de opdrachtnemer de klus al dan niet onder toezicht.
 11. Opdrachtgever moet uitdrukkelijk verklaren akkoord te gaan dat opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden mag verrichten.
 12. Wil je uit veiligheidsoverwegingen alleen werken met een opdrachtnemer met een g-rekening.
 13. Wil je verhaalsbepalingen opnemen en zo ja hoe ver kan dat gaan.
 14. Wat als de opdrachtnemer min of meer dezelfde werkzaamheden verricht als je eigen personeel. 
 15. Welke controles moet je uitoefenen gedurende het project.