UBO-register
Nieuws - 25 oktober 2021

UBO-register

 

Het UBO-register als onderdeel van het handelsregister maakt de UBO’s inzichtelijk. UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben.

De gedachte achter het UBO-register is dat het bijdraagt aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

Tot 27 maart 2022 zijn organisaties nog in de gelegenheid zich in te schrijven in het UBO-register. Is het register open gegaan op 27 september 2020, begin juni 2021 waren slechts 209.000 organisaties ingeschreven van de 1.500.000.

Aan het Europese Hof zijn zogenaamd prejudiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van het UBO-register met het recht op bescherming van persoonsgegevens en hoe deze zich verhoudt tot het EU-recht. De verwachting is dat dit mede de reden is dat er nog relatief weinig inschrijvingen zijn. 

Als je in het kader van de Wwft clientonderzoek doet of een organisatie waar je mee zaken doet / wil doen is ingeschreven in het UBO-register en je constateert vóór 27 maart 2022 dat er nog geen UBO’s geregistreerd zijn, geldt er nog geen terugmeldplicht richting de Kamer van Koophandel. Na 27 maart 2022 is dat wel verplicht. 

Trustregister
Er ligt nog een wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’. De inwerkingtreding is onbekend. Er is veel overlap met het UBO-register. Voor Nederland zal dat gaan gelden voor een 'fonds voor gemene rekening'. 

Centraal aandeelhoudersregister
Er komt een Centraal aandeelhoudersregister (CAHR). In dit register staat informatie over de aandeelhouders van besloten vennootschappen (bv's) en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (nv's). Het register wordt niet openbaar toegankelijk. De ingangsdatum is nog onbekend. 

Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Dit wetsvoorstel wil tegengaan dat ontvangen donaties bij maatschappelijke organisaties zorgen voor onwenselijke buitenlandse beïnvloeding.