Tweede monitoringsbrief fiscale coronamaatregelen
Nieuws - 8 juli 2022

Tweede monitoringsbrief fiscale coronamaatregelen

Lopende verplichtingen vanaf 1 april 2022

Met ingang van 1 april 2022 moeten ondernemers weer voldoen aan hun nieuw opkomende verplichtingen. De 3e vierwekenperiode van 2022, maart 2022 en het 1e kwartaal van 2022 zijn de tijdvakken waarover ondernemers niet alleen op tijd aangifte moesten doen, maar die zij ook weer op tijd moesten betalen (eind april 2022). Ondernemers die corona-uitstel genoten maken na 31 maart 2022 weer deel uit van de reguliere populatie die voor toezicht in aanmerking komt. De Belastingdienst neemt contact op met ondernemers die niet voldoen aan hun verplichtingen. Dat kan zijn door een bezoek, telefonisch of met een brief. De Belastingdienst wil graag weten waarom ondernemers hun belastingen niet betalen en waar nodig wordt handelingsperspectief geboden. De Belastingdienst wijst deze ondernemers bijvoorbeeld op de mogelijkheden van regulier uitstel van betaling en schuldhulpverlening via de gemeente en de Kamer van Koophandel.

Betalingsregeling vanaf 1 oktober 2022

Voor de uitgestelde belastingschulden geldt een betalingsregeling van 5 jaar, die start op 1 oktober 2022. Voor de uitvoering betekent dit dat (dwanginvordering) niet aan de orde is, zoals dit ook bij een reguliere betalingsregeling het geval is. Als niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling wordt voldaan, wordt contact opgenomen met de ondernemer om te bezien of er mogelijkheden zijn om toch aan de betalingsregeling te voldoen. Als uiterste maatregel kan de betalingsregeling worden ingetrokken en worden invorderingsmaatregelen genomen.

In het commissiedebat van 12 mei jl. is gevraagd om beleidsopties te onderzoeken om in beginsel gezonde ondernemingen te steunen, naast de bestaande betalingsregeling van 5 jaar. Hier komt binnenkort informatie over.

Voor de gehele brief klik HIER.