Trekt u wel eens een werknemer aan van buiten Nederland ?
Nieuws - 11 mei 2022

Trekt u wel eens een werknemer aan van buiten Nederland ?

 

Het gebeurt regelmatig dat klanten ons benaderen om de zogenaamde 30%-regeling aan te vragen bij de belastingdienst. Dan gaat het om klanten die talenten met een specifieke deskundigheid van buiten Nederland aantrekken en in dienst nemen om voor hen te komen werken.

Deze werknemers krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Voor het vergoeden van die kosten kan gekozen worden uit 2 opties, namelijk het onbelast vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of het onder voorwaarden toepassen van de 30%-regeling. Als men kiest voor dit laatste, mag zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding onbelast worden gegeven. Men mag er ook voor kiezen 30/70 van het loon exclusief de vergoeding te geven als onbelaste vergoeding. Zijn de werkelijke extraterritoriale kosten hoger dan de 30%-vergoeding, dan zijn de werkelijke kosten een gerichte vrijstelling. Dan mag de 30%-regeling niet gebruikt worden.

Het kabinet overweegt om deze regeling af te schaffen en daar is veel kritiek op vanuit het bedrijfsleven. Het maakt Nederland immers (fiscaal / financieel) onaantrekkelijker voor talenten naar Nederland te komen. Nu al krijgen wij vragen van klanten die met dit soort trajecten bezig zijn en die nu twijfelen om deze stap (nog) te zetten.