Scholingsaftrek - STAP-budget
Nieuws - 28 juli 2021

Scholingsaftrek - STAP-budget

 

Alleen dit jaar nog is de scholingsaftrek mogelijk. De scholingsaftrek wordt vanaf 2022 vervangen door de subsidieregeling zijnde het STAP-budget. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Het loket gaat open per 1 maart 2022. Dan kan er een aanvraag worden ingediend. Let op, voor het STAP-budget geldt de regel 'op-is-op'. Deze regeling kent namelijk net als veel subsidieregelingen een plafond. Dus het is in voorkomend geval raadzaam niet te lang te wachten met de aanvraag.

De verwachting is dat de 'cafetaria-regeling' populairder zal worden. Door het uitruilen van brutoloon tegen een gericht vrijgestelde vergoeding van scholingskosten zal immers veelal een groter (fiscaal) voordeel worden behaald dan de subsidie van € 1.000 welke het STAP-budget impliceert.

Voor meer informatie over het STAP-budget en hoe aan te vragen, zie: HIER en HIER.