Actueel
Opgave UBO-register

Opgave UBO-register

16 oktober 2020
Categorie: Nieuws

Vanaf 27 september jl. zijn ondernemingen op grond van wetgeving (Wwft) verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben in te schrijven. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Doel van het register is het tegengaan van financiële criminaliteit, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Inschrijven - actie kvk
Inschrijven kan vanaf 27 september tot uiterlijk 27 maart 2022. Deze termijn geldt voor entiteiten die al ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De Kamer van Koophandel gaat alle inschrijvingsplichtige ondernemingen aanschrijven. Daar kunt u uiteraard op wachten, maar dat hoeft niet. Vanaf 27 september biedt de KvK via de website de mogelijkheid om zelf tot inschrijving over te gaan.

Voor startende ondernemingen geldt dit niet. Deze worden tijdens het registratieproces bij de Kamer van Koophandel of bij de notaris ook ingeschreven in het UBO-register.

De KvK brengt geen kosten in rekening voor registratie. Startende ondernemingen betalen wel de inschrijfvergoeding voor inschrijving bij de KvK, maar geen extra kosten voor de UBO-registratie.

De opgaveplicht geldt niet voor alle rechtsvormen. Zie HIER voor wie de registratie wel en niet geldt.

Wat moet u doen - wat kunnen wij voor u doen?
Een UBO-opgave aanleveren bij de Kamer van Koophandel om deze gegevens in te laten schrijven. De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren. 

U kunt uiteraard de UBO-opgave zelf opstellen en insturen, maar wij kunnen deze opgave ook voor u regelen. Wij verzamelen dan de benodigde gegevens, al dan niet via u. Mogelijk is alleen een handtekening van u vereist om de opgave in te dienen.

Heeft u bezwaren tegen de UBO-opgave?
Dan bespreken we graag met u de mogelijkheden hieromtrent. 

Terug