MVO
Nieuws - 16 augustus 2016

MVO

We hebben een systeem binnen ons bedrijf welke we 'het 200 euro systeem' noemen. Dit houdt in dat iedere medewerker elk jaar 200 euro ontvangt om te besteden aan een goed doel. Dit mag een grote nationale stichting zijn of een kleine vereniging om de hoek. Wij houden u via onze site op de hoogte, want wie weet doen we wel iets bij u om de hoek!

Particulier initiatief Roemenië
De vrouw van medewerker Arjan Pot gaat, samen met haar ouders, naar Roemenië. Zij gaan daar in 1 week tijd diverse ingezamelde goederen en kleding bezorgen bij mensen die het zeer goed kunnen gebruiken. Het betreft hier een particulier initiatief, zonder hulp van een stichting of iets dergelijks. Arjan heeft zijn 200 euro gedoneerd als bijdrage in de reiskosten.