Invoering meldpunt DBA
Nieuws - 25 oktober 2016

Invoering meldpunt DBA

De staatssecretaris van Financien heeft de Tweede Kamer laten weten dat er een meldpunt wordt ingesteld om zicht te krijgen op onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten als gevolg van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Op basis van de meldingen worden eventuele knelpunten geïnventariseerd die in de tweede implementatiefase tot 1 mei 2017 kunnen worden aangepakt.

Met dit formulier kan de echtheid van meldingen worden gewaarborgd en wordt fraude voorkomen. Het biedt ook de mogelijkheid om gerichte informatie te vragen over de situatie van de melder.

Dit meldpunt treft u HIER.