Actueel
Hervorming box 3 stelsel

Hervorming box 3 stelsel

10 juli 2020
Categorie: Nieuws

Tijdens een algemeen overleg over de Belastingdienst over de box 3-heffing in de jaren 2013-2016 heeft de staatssecretaris toegezegd de Tweede Kamer nader te informeren over de stand van zaken omtrent de eerder voorgestelde aanpassing / hervorming van box 3. 

Dit leidt tot de volgende conclusies: 

1.    Het voorstel waarvan op 6 september 2019 de contouren zijn gepresenteerd, komt weliswaar tegemoet aan de belangen van alle spaarders, maar benadeelt andere groepen onevenredig en leidt daardoor in deze vorm tot onevenwichtige uitkomsten. Dus dit voorstel zal zo niet worden aangeboden. Dit kabinet zal onderzoeken welke mogelijkheden er op de langere termijn zijn voor een hervorming van het box 3 stelsel.

2.    Om een groot deel van de spaarders en de relatief kleine beleggers toch op korte termijn tegemoet te kunnen komen, wordt daarnaast gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. Dit zal op komende Prinsjesdag in een concreet voorstel aan de Kamer worden aangeboden.

Voor de brief van de staatssecretaris van 26 juni 2020 klik HIER.

Terug