Help, de directeur is vermist en wat nu ?
Nieuws - 16 augustus 2016

Help, de directeur is vermist en wat nu ?

Stel je bent enig bestuurder van je BV. Wat nu als je niet bij machte bent je rol als directeur te vervullen van deze BV. Dat kan zijn omdat je te ziek bent je taak uit te oefenen. Het kan ook zijn dat je op reis bent en er op de een of andere manier geen contact met je gelegd kan worden (stel je bent vermist) Heb je dan wel geregeld wie je taken als directeur dan tijdelijk moet overnemen.

Het is raadzaam daar nu al bij stil te staan en vast te leggen wie je moet waarnemen als bestuurder mocht het zich voordoen. Belangrijk is dan ook stil te staan bij de opdracht welke zo'n beoogd bestuurder mee moet krijgen. Dus wat is zijn mandaat en dat gegeven de aard van de onderneming. Bij een productiebedrijf zal het bedrijf draaiende gehouden moeten worden en moeten de salarissen van het personeel betaald worden om maar een voorbeeld te noemen. Maar het zal niet de bedoeling zijn dat er strategische aankopen gedaan worden. De taak is dan meer 'passen op de winkel'. Maar als je een BV hebt die handelt in onroerend goed bijvoorbeeld, is het wel zaak dat onroerend-goedtransacties gewoon doorgang vinden.

Ook in geval van overlijden is het raadzaam nu al stil te staan wie dan de rol van bestuurder moet overnemen. Ook dan moeten immers zaken wel gewoon doorgaan. En het kan net even iets te lang duren voordat je de verklaring van erfrecht hebt teneinde de vereiste acties te ondernemen. En wie weet zijn de erfgenamen dan niet de juiste mensen om te beslisen wie die rol moet vervullen.

Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze en van de formulering van het mandaat !