Actueel
Geld schenken aan uw kinderen die het vervolgens weer aan u teruglenen

Geld schenken aan uw kinderen die het vervolgens weer aan u teruglenen

30 april 2018
Categorie: Nieuws

In het kader van estate planning wordt in de familiesfeer regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid van 'Notariële Schenking onder Schuldigerkenning'.

Er wordt dan geschonken op papier, waarbij het bedrag meteen na de schenking door de kinderen wordt teruggeleend aan de ouders. De kinderen krijgen zo een vordering op hun ouders. Veelal is deze vordering pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende van beide ouders.

Het voordeel van deze manier van schenken is dat je enerzijds dus doet aan estate planning - je bespaart erfbelasting op de lange(re) termijn - en anderzijds het geld nog wel als ouder op je bankrekening hebt staan. Nadeel is dat de kinderen dan niet met het geld 'kunnen werken'.

Belangrijk om te vermelden is dat de ouders over de lening wel jaarlijks 6% rente zijn verschuldigd aan de kinderen. En die moet ook daadwerkelijk jaarlijks betaald worden.

In het geval die rentebetaling nog niet is gedaan op bestaande leningen, raden wij aan dat dit jaar nog te doen. Bewaar ook de bankoverschrijving van die rente zolang als de lening bestaat.

Terug