Actueel
DGA, let op als je rechtshandelingen doet met je vennootschap: leg dat schriftelijk vast

DGA, let op als je rechtshandelingen doet met je vennootschap: leg dat schriftelijk vast

21 juni 2019
Categorie: Nieuws

In artikel 2:247 BW staat de volgende passage:

  • Lid 1: Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap … worden schriftelijk vastgelegd
  • Lid 2: Lid 1 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Bij lid 2 moet je kijken naar de feitelijke werkzaamheden van de B.V. 

Lid 1 komt zeker om de hoek kijken in geval van een faillissement. Dan zal een curator kijken of de DGA in kwestie rechtshandelingen heeft gedaan met zijn vennootschap zoals bijvoorbeeld het overboeken van een auto naar privé. Als daar geen schriftelijke vastlegging van is, dan kan de curator die auto terugeisen (lees: de overboeking wordt dan ongedaan gemaakt), want mogelijk zijn schuldeisers hierdoor benadeeld. Of stel er is geld uitgeleend aan de DGA zonder overeenkomst. Of het salaris is verhoogd zonder dat dit goed vastligt in bijvoorbeeld notulen. Wees er van bewust dat niet alleen de vernietiging van de rechtshandeling de consequentie is, maar ook de bestuurdersaansprakelijkheid van stal kan worden gehaald. 

Moraal van het verhaal is dat de DGA er goed aan doet regelmatig te laten checken of er wellicht rechtshandelingen zijn geweest en of die onder lid 1 of lid 2 vallen.

Terug