Als opdrachtgever wil je verhaalsbepalingen jegens de zzp'er
Nieuws - 16 augustus 2016

Als opdrachtgever wil je verhaalsbepalingen jegens de zzp'er

Als een opdrachtgever een overeenkomst sluit met een zzp'er in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, doet hij er goed aan om verhaalsbepalingen op te nemen in de overeenkomst. Dergelijke bepalingen zijn niet relevant voor de fiscale kwalificatie of er al dan niet (toch) sprake is van een dienstbetrekking.

Wat mag je wel opnemen als verhaalsbepaling

Je mag opnemen dat de alsnog door de opdrachtgever verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen verhaald wordt op de zzp'er, die dat vervolgens als voorheffing kan verrekenen met de door hem verschuldigde inkomstenbelasting. Ook mag je opnemen dat het honorarium vanaf dat moment aanpassing behoeft.

Wat mag je niet opnemen als verhaalsbepaling

Voor de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet geldt een verhaalsverbod. Een bepaling opnemen waardoor deze op de zzp'er kunnen worden verhaald is nietig en heeft dus geen effect. Deze komen dan dus altijd ten laste van de opdrachtgever als er uiteindelijk (toch) sprake is van een dienstbetrekking. Daarom zal in de verhaalsbepaling de woorden moeten worden opgenomen: 'voor zover rechtens toegestaan'.