Gelijk hebben, én gelijk krijgen

Gelijk hebben, én gelijk krijgen

15 januari 2020

Blog januari 2020

Dat zijn twee verschillende dingen. En meestal wordt bedoeld: je kunt wel gelijk hebben, maar het is maar de vraag of je ook gelijk krijgt. Hetzelfde geldt voor gerechtelijke procedures.

Twee zelf gevoerde procedures met een goede afloop
We hebben onlangs twee procedures gevoerd voor klanten met een goede afloop. Dat geeft een goed gevoel voor mij als adviseur én vertrouwen in de rechtsstaat. De rechtsstaat staat de laatste tijd toch al op haar grondvesten te dreunen door liquidaties en bedreigingen van advocaten, rechters en officieren van justitie.

Jammer dat de gang naar de rechter nodig is
In het belastingrecht hebben we het gelukkig wel over de inhoudelijke rechtsvraag en feiten als je naar de rechter gaat. Alleen jammer dat je daarvoor naar de rechter moet en dit niet met de Belastingdienst af kan handelen. Kijk alleen al naar de schrijnende gevallen van ouders met kinderopvangtoeslag! Kennelijk is niet iedereen met een gevoel voor rechtvaardigheid behept. Deze situaties doen ook al een beroep op mijn rechtvaardigheidsgevoel.

Gaan de kosten voor de baten
Vaak adviseren we uit kostenoverwegingen dat je wellicht je verlies maar moet nemen, anders ben je wel erg duur uit om je gelijk te krijgen. Dat kan toch niet goed voelen. Soms is het echter zo dat de afhandeling bij de Belastingdienst, ook na de bezwaarprocedure, leidt tot het gevoel alsof de regeltjes heilig zijn en niet de ratio van de regeling. Het kan ook zijn dat de motivering van een beslissing niet klopt of begrijpelijk is.

Wat was het geschil
Even een toelichting op de aard van de geschillen waarvoor we naar de rechter moesten. De fiscale juridische achtergronden zal ik u besparen.

Rente-nadeel?
De ene casus had betrekking op het onredelijk kunnen uitwerken van de belastingrenteregeling in de vpb. Het ging niet om het percentage, dat is onredelijk met 8%, maar ja, de wet is de wet. Om daar wat aan te doen zullen we de volksvertegenwoordiging moeten benaderen.

Nee, het ging in feite om de vraag of de Belastingdienst haar bevoegdheid tot het matigen van de rente in de betreffende situatie, moet gebruiken. In dit geval zou er ook rente betaald moeten worden over de periode waarin de Belastingdienst helemaal geen rente-nadeel had geleden, want het stond gewoon in die tijd op haar rekening. En het ging om een aanzienlijk bedrag. Dit was in strijd met mijn rechtsgevoel en zeker ook dat van belastingplichtige. Het Hof gaf ons in deze casus gelijk.

Hoogte van de schenkbelasting / beroep op dwaling
In de andere situatie kwam de klant bij ons die eerst gelijk had gekregen bij de rechtbank, maar in hoger beroep bij het Gerechtshof niet. Bij het lezen van de motivering van het Gerechtshof kwam de gedachte op: ik begrijp niet waarom het Hof tot deze conclusie komt. Het blijkt dat de Hoge Raad onze conclusie deelt en verwijst de zaak terug naar het Hof. Die krijgt nu een herkansing om tot een juiste beslissing te komen.

Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen
Het is ten slotte wel de bedoeling om behalve gelijk te hebben, het ook te krijgen. En als dat niet zo is, in ieder geval het gevoel te hebben dat je terecht ongelijk hebt gekregen, ook al is dat niet leuk.

 As it gewelt begjint, haldt it rjocht op
Ik heb thuis een Friese spreuk op een tegeltje staan die maar al te waar blijkt: “as it gewelt begjint, haldt it rjocht op”, oftewel "als het geweld begint, houdt het recht op te bestaan". Daar valt ook geweld onder in de vorm van misbruik van macht.

Laten we Vrouwe Justitia in ere houden! Als u dat wilt, staan we u daarin bij!

mr. Bina Schouwstra RB
Belastingadviseur

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen, mail dan naar Bina Schouwstra (b.schouwstra@krcvanelderen.nl).

Terug