Financiële begeleiding bij een gezinshuis


Gaat u een gezinshuis beginnen? Zorg dan voor een goede administratie met deskundige begeleiding! Succesvol een gezinshuis starten en beheren vergt goede voorbereiding en advies op maat. Er moeten veel zaken geregeld worden. Als startend én als ervaren ondernemer is het prettig om hierbij goede ondersteuning te krijgen.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een normaal huis waar kinderen, jongeren of volwassenen wonen die vanwege bepaalde omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Een gezinshuisouder is 24 uur per dag verantwoordelijk voor de kinderen die hier wonen. De gezinshuisouder wordt dan ook betaald om fulltime zorg te dragen voor deze kinderen. Zo kan de gezinshuisouder hen de begeleiding bieden die ze nodig hebben om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen.

Het gezinshuis wordt dus als het ware het bedrijf van de gezinshuisouder. Aangezien er veel komt kijken bij het runnen van een gezinshuis, kiezen veel gezinshuisouders ervoor om hun financiële zaken uit te besteden zodat zij zich volledig kunnen richten op de jeugdigen.

Ondersteuning bij het opstarten van een gezinshuis

Voor alle ondernemende gezinshuisouders heeft KRC Van Elderen een dienstenpakket samengesteld. Wij bieden proactieve ondersteuning en advisering door specialisten, met behulp van moderne hulpmiddelen. Zo kunt u zonder financiële stress uw eigen gezinshuis starten. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de terugkerende financiële administratie volledig geautomatiseerd wordt bijgehouden. U scant en mailt de facturen, wij doen de rest. Op deze manier hoeft u zich geen zorgen te maken over het financiële plaatje van uw gezinshuis.

Voorbereiding gezinshuis begroting

In het voortraject helpen wij u met het opstellen van de exploitatiebegroting, de financieringsaanvraag en de fiscale vraagstukken omtrent de rechtsvorm en huisvesting. Onze adviseurs en specialisten geven een helder en duidelijk advies.

Wij kennen de bekostigingsstructuur van uw gezinshuis én de te verwachten uitgaven zodat wij u een goed beeld kunnen schetsen van uw netto besteedbaar inkomen. In heldere en begrijpbare taal geven we uitleg over de geldstromen en verschillen tussen zakelijke en privé-uitgaven. Elke gezinshuisouder heeft vragen over ontvangsten, uitgaven, kosten, opbrengsten, aflossing, inkomen, belasting, pensioen en administratie. Dit zijn vragen waar wij u graag bij helpen!

KRC Van Elderen houdt de vinger aan de pols

Wij monitoren uw begroting en de realisatie ervan. Deze begroting en realisatie zijn voor u altijd online inzichtelijk. Zo houden we vinger aan de pols. Hierdoor kunt u bezig zijn met de opvang en zorg van de jeugdigen, want hun welzijn is uw hoofddoel. Met onze dienstverlening zorgen wij voor actueel inzicht in de financiële huishouding van uw gezinshuis én in uw besteedbaar inkomen.

Uw aangiften inkomstenbelasting verzorgen wij deskundig en volledig waarbij kennis inbrengen over landelijke richtlijnen voor gezinshuizen en de actuele ontwikkelingen. Ook onderhouden wij het contact met de fiscus en zo nodig maken wij individuele afspraken met de belastinginspecteur. Bovenal zorgen wij ervoor dat dit alles helder wordt uitgelegd in begrijpelijke taal. Onze kosten? Die zijn transparant en vooraf bekend. Deze stemmen we precies af op uw wensen en behoeften.

Persoonlijk en betrokken advies

In de zorg voor jeugdigen staan persoonlijke aandacht en contact voorop. In onze advisering en begeleiding is dat net zo. U heeft direct persoonlijk contact met een vast contactpersoon van onze organisatie zodat u uw vragen kunt stellen. Telefonisch of tijdens regelmatig terugkerende voortgangsgesprekken. De frequentie? Die bepaalt u. KRC Van Elderen is optimaal bereikbaar voor de gezinshuisouders.

Neem contact met ons op

In onze uitgebreide folder over gezinshuizen, vindt u alle informatie over onze aanpak inclusief een tarievenkaart van de diensverlening. Neem voor meer informatie contact op met Peter de Jong. Bellen mag ook op 06-15 00 65 03 of mail naar gezinshuizen@krcvanelderen.nl. We helpen u graag bij het opstarten of begeleiden van uw gezinshuis!


Vraag de brochure aan via onderstaand formulier: 

Onze privacyverklaring kunt u hier vinden.