Actueel
Bezwaar tegen de box 3 heffing 2018

Bezwaar tegen de box 3 heffing 2018

1 mei 2019
Categorie: Nieuws

De vermogensrendementsheffing (lees: de box 3 heffing) gaat er van uit dat mensen met hun vermogen een ‘forfaitair’ rendement halen van 1,9% tot 5,6%. Over dit rendement is vervolgens 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Uw werkelijk behaalde rendement speelt daarbij geen enkele rol. 

In veel gevallen wordt dan bezwaar aangetekend tegen deze heffing o.a. met een beroep op het bepaalde in artikel 1 Eerste Protocol EVRM (lees: inbreuk op het eigendomsrecht).

Een deel van de bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2018 wordt aangewezen als massaal bezwaar en wel als het bezwaar gaat over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’. De massaalbezwaarprocedure betekent dat de Belastingdienst samen met diverse partijen een aantal bezwaren selecteert en die gaat voorleggen aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, zal de Belastingdienst een collectieve uitspraak op alle bezwaren doen. U hoeft dan zelf dus niet te procederen. 

Als er meer bezwaren worden geuit tegen de box 3-heffing, dan vallen die niet onder de massaalbezwaarprocedure en moeten de bezwaren wel apart gemotiveerd worden. Dan krijgt u ook zelf een uitspraak en zal wel zelf geprocedeerd moeten worden.

 

Terug