Actueel
Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017 (II)

Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017 (II)

13 juni 2018
Categorie: Nieuws

Inmiddels worden we regelmatig benaderd om in bezwaar te gaan tegen de box 3 heffing en dat n.a.v. het artikel van 1 juni jl.

Het bezwaar is gericht tegen de vaststelling van het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het huidige box 3 systeem veronderstelt dat belastingplichtigen, afhankelijk van de hoogte van het vermogen, een gemiddeld rendement op hun vermogen behalen van 2,871% tot 5,39%. Over dit fictief vastgestelde rendement is vervolgens een heffing verschuldigd van 30%, zodat per saldo 0,8613% tot 1,617% belasting is verschuldigd over de waarde van het vermogen zoals aanwezig op de peildatum. Dit drukt veel te zwaar op het daadwerkelijk behaalde rendement op het vermogen.

Wilt u dat we namens u in bezwaar gaan tegen de definitieve aanslag over 2017, neem dan contact met ons op.

Terug