Actueel
Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017

Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017

1 juni 2018
Categorie: Nieuws

 

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen – de zogenoemde box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Zij vallen voor het jaar 2017 namelijk niet automatisch onder een collectief bezwaar tegen de heffing op vermogen, de zogenoemde procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing.

Behandeling te laat ingediende bezwaarschriften

De Belastingdienst heeft inmiddels definitieve aanslagen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Daarom zullen de bezwaarschriften die worden ingediend voor 15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de berekening van de box 3-heffing worden behandeld als een tijdig ingediend bezwaarschrift.

Collectief bezwaar 2017

Op dit moment wordt nog onderzocht of en op welke wijze er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing komt voor het belastingjaar 2017. Overigens moeten belastingplichtigen ingeval van een procedure massaal bezwaar voor 2017 nog steeds individueel bezwaar maken tegen de box 3-heffing, ingevolge nieuwe wetgeving. Voor de aanbiedingsbrief massaal bezwaar klik HIER.

Actie

Als u wilt dat wij namens u in bezwaar gaan tegen de aanslag betreffende de box 3 heffing en dat ter sauvering van rechten, neem dan contacf op met ons.

Terug